Проекти

ПРОЕКТИ

  • Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"
  • Образование за утрешния ден - за повече информация относно проекта може да разгледате неговия сайт ТУК
  • Подкрепа за успех - отчет втори срок 2019
153 СУ „Неофит Рилски“ обработва лични данни на своите ученици, техните родители, служители, които са предоставени на законово основание.
Прочети повече Затвори